Главниот град на Унгарија денес полни 143 години...

Трите градови по должината на реката Дунав – Будим, Пешта и Обуда се споени во еден град на 17ти Ноември 1873 година, кој на крајот станува она што денес е, модерна унгарска метропола.  Од нејзиниот најпросперитетен период што предизвика бум за време на belle-epoque до повторени уништувања за време на војни, Будимпешта е обликувана со безброј историски настани и денес главниот град на Унгарија е еден од најживописните дестинации со нејзината посебна енергија. Денес го славиме градот кој е блиску до нашите срца со колекција од фасцинантни слики.

Извор: http://welovebudapest.com/

17.11.2016